Back

Fotogalleriet Format, Malmö: Julia Peirone (15/3-12/4)

Att fånga ögonblicket är kanske alla fotografers dröm. Men då kameran inte alltid
lyckas frysa rätt tillfälle kan man välja mellan att fortsätta tjusas av det oväntade
eller försöka få kontroll över situationen genom att hitta nya vägar. Till den senare
kategorin hör Julia Peirone. Hennes fotografier med klippdockor mot monokroma
bakgrunder är resultatet av ett stipendium från Hasselbladstiftelsen som gjorde det
möjligt för henne att under en sommar med kamerans hjälp samla på människor i
Paris. Tillbaka i Sverige klippte hon för hand längs kropparnas konturer ut personerna
på fotografierna och sorterade dem i olika kategorier - en hög med flickor,
en med pojkar, en med äldre män o.s.v. Sedan valde hon ut en figur från varje hög,
scannade in dem i datorn och bearbetade i Photoshop. Av fragment från verkligheten
skapar Julia Peirone via ett tålmodigt och omständligt pysslande en egen värld.
Med saxen i högsta hugg isolerar hon brutalt individen från sin ursprungliga omgivning
på fotografiet för att se vad som händer när den sätts in i ett nytt sammanhang.
Bilderna har en tydlig närvarokänsla och skapar en illusion av extremt frysta tillstånd.
Julia Peirone lyckas helt enkelt fånga ögonblicket.

Lena Karlsson